تبلیغات
.: 3D2DAY studio - آموزش تری دی مکس - آموزش رایگان تری دی مکس - free 3ds max tutorial and models-web design-photo gallery
جستجـــو
آخرین مطالب
لینکستان
نظر سنجی
آمار و ارقام
 
3d2day_Studio_LDR_Payam_Love
با سلام.
   Scatter فرمی از آبجکت ترکیبی است که آبجکت منبع دلخواهی را یا به شکل یک آرایه، و یا بروی  یک سطح، پخش (پراکنده) می نماید. از Scatter می توان بهره های فراوانی در مدلسازی و انیمیشن سه بعدی برد. به عنوان یک مثال خوب در استفاده از Scatter می توان به مدلسازی یک چمنزار اشاره نمود. در این مقاله آموزشی، به بررسی این ابزار (ابجکت ترکیبی) سودمند پرداخته خواهد شد. برای دیدن ادامه این مقاله، لطفاً با ما در ادامه مطلب همراه شوید . . .

آموزش رایگان برای 3d studio Max
-دانلود و آموزش برای تری دی اس مکس، معرفی نرم افزارهای سه بعدی، چه نرم افزاری انیمیشنی بخریم؟
-آموزش تری دی اس مکس، آموزش رایگان برای تری دی اس مکس، آموزش نورپردازی در تری دی مکس
- 3دی مکس، 3 دی مکس، آموزش 3دیمکس، آموزش 3دی مکس، آموزش 3 دی اس مکس
شروع                                                  

روند کار

   برای خلق یک آبجکت Scatter:

   1. آبجکتی که قرار است به عنوان آبجکت منبع مورد استفاده قرار گیرد را ایجاد می کنیم.

   2. در صورت تمایل، آبجکتی که قرار است به عنوان آبجکت توزیعی مورد استفاده قرار گیرد را نیز ایجاد می کنیم.

   3. آبجکت منبع را انتخاب می کنیم. اگر آبجکت انتخاب شده مان، درست نباشد، دکمه Scatter غیرقابل دسترس باقی می ماند.

آموزش استفاده از Scatter در 3ds Max


اکنون ما دو انتخاب داریم. هم می توانیم آبجکت منبع را به شکل یک آرایه و بدون استفاده از یک آبجکت توزیعی، Scatter (پخش) نماییم، و هم می توانیم از یک آبجکت توزیعی برای پخش آبجکت مورد نظرمان استفاده نماییم. به روندهای زیر را دنبال می کنیم.


برای پخش آبجکت منبع بدون یک آبجکت توزیعی:

   1. انتخاب Use Transforms Only در مسیر Scatter Objects > Distribution

   2. تنظیم مقدار Duplicates برای مشخص کردن تعداد آبجکت دلخواه

   3. تنظیم مقادیر دلخواه برای پارامترهای موجود در بخش Transforms.


برای پخش آبجکت منبع با استفاده از یک آبجکت توزیعی

   1. اطمینان حاصل کردن از اینکه آبجکت منبع در حالت انتخاب قرار داشته باشد.

   2. انتخاب متدی که مایل هستیم تا به واسطه آن، آبجکتمان تکثیر شود (Reference، Copy، Move، یا Instance).

   3. کلیک بر روی دکمه Pick Distribution، و سپس انتخاب آبجکتی که قرار است به عنوان آبجکت توزیعی استفاده شود.

   4. اطمینان حاصل کردن از اینکه گزینه Use Distribution Object در بخش Scatter Object، انتخاب شده باشد.

   5. تنظیم مقدار Duplicates برای تعیین تعداد تکثیر (در صورت استفاده از متدهای توزیع All Vertices یا All Edge Midpoint یا All Face Centers، تنظیم این مقدار لزومی ندارد).

   6. انتخاب یک متد توزیع در مسیر Scatter Object > Distribute Object Parameters، گروه Distribute Using.

   7. در صورت تمایل، می توانیم مقادیر پارامترهای Transform را نیز دستخوش تغییر نماییم.

   8. اگر نمایش بسیار کند است، یا مش ها خیلی پیچیده اند، در بخش Display گزینه Proxy را در نظر می گیریم یا درصد نمایش را با کاهش مقدار پارامتر Display (به درصد)، کاهش می دهیم.

آموزش 3دیمکس، آموزش 3 دی مکس، آموزش 3دی مکس


رابط کاربری

بخش Pick Distribution Object

free scatter + 3ds max tutorials


شامل گزینه هایی برای انتخاب یک آبجکت توزیعی است.


   Object
     نام آبجکت توزیعی انتخاب شده را نمایش می دهد.

   Pick Distribution Object
      بر روی این دکمه کلیک می کنیم، سپس برای تعیین آبجکت مورد نظر خود، بر روی آن آبجکت در صحنه کلیک می کنیم.

   Reference/Copy/Move/Instance
      به ما اجازه می دهد تا چگونگی واگذارشدن آبجکت توزیعی به آبجکت scatter را تعیین کنیم.


بخش Scatter Objects

آموزش های رایگان همه نگارش های تری دی مکس


گزینه های موجود در این بخش، به ما امکان می دهند تا چگونگی پخش آبجکت منبع را تعیین کنیم. همچنین دسترسی به آبجکت هایی که آبجکت ترکیبی scatter را ساخته اند در این بخش امکان پذیر می شود.

   Use Distribution Object
      پش آبجکت منبع، بر حسب شکل هندسی آبجکت توزیعی

   Use Transforms Only
      این گزینه به آبجکت توزیعی نیاز ندارد. در عوض، آبجکت منبع را با استفاده از مقادیر موجود در بخش Transforms، ایجاد (تکثیر) می نماید.


بخش Objects
   شامل لیستی است که آبجکت هایی که آبجکت scatter را ساخته اند، را نشان می دهد.

   List Window
      با انتخاب آبجکتی در این پنجره، ما می توانیم به آن آبجکت در Stack (پشته) دسترسی پیدا کنیم.

   Source Name
      به ما امکان می دهد تا آبجکت منبع را نام گذاری مجدد نماییم.

   Distribution Name
      به ما امکان می دهد تا آبجکت توزیعی را نام گذاری مجدد نماییم.

   Extract Operand
      یک copy (کپی) یا instance (نمونه وابسته به اصل) از عملوند، استخراج می نماید. یک عملوند را از List Window انتخاب       می کنیم تا این گزینه فعال شود.

   Instance/Copy
      این گزینه به ما امکان می دهد تا چگونگی استخراج عملوند را تعیین نماییم: instance یا copy

  
گروه Source Object Parameters

free 3ds max, free vray, free mental ray, tutorials, for free free


این گزینه ها، بر آبجکت منبع به شکل محلی تاثیر می گذارند.

   Duplicates
      تعداد تکثیرهای پخش شده آبجکت منبع را تعیین می کند. این عدد به طور پیش فرض، 1 تعیین شده است، اما ما می توانیم در       صورت انیمیت تعداد تکثیرها، مثلاً مقدار 0 در ابتدا، مقدار این گزینه را 0 در نظر بگیریم.

   Basic Scale
      اندازه آبجکت منبع را دستخوش تغییرمی کند.

   Vertex Chaos
      یک اختلال تصادفی بروی ورتکس (راس) های آبجکت منبع اعمال می کند.


گروه Distribution Object Parameters

ُScatter در تری دی مکس


این گزینه ها بر چگونگی تکثیر آبجکت منبعی که بر طبق آبجکت توزیعی، چیدمان می شود، تاثیر می گذارند. این گزینه ها تنها زمان استفاده از یک آبجکت توزیعی، تاثیرگذار هستند.

   Perpendicular
      زمانی که فعال است، نحوه ایستادن آبجکت تکثیرشده را بر طبق وجه، راس، یا لبه مرتبط در آبجکت توزیعی، تنظیم می       کند. زمانی که غیرفعال است، آبجکت تکثیرشده در همان جهتی که آبجکت اصلی قرار داده شده است، باقی می ماند.

   Use Selected Faces Only
      زمانی که فعال است، توزیع را به سطوح انتخاب شده، محدود می کند. شاید آسان ترین راه برای این کار، استفاده از گزینه Instance در زمان انتخاب آبجکت توزیعی است. سپس می توان یک مدیفایر Mesh Select به آبجکت اصلی اختصاص داد و تنها سطوح دلخواه را برای توزیع تکثیرها برگزید.


Distribute Using
   گزینه های پیش رو، به ما امکان می دهند تا چگونگی تعیین توزیع آبجکت منبع توسط شکل هندسی آبجکت توزیعی را مشخص نماییم. این گزینه ها در صورت استفاده نکردن از آبجکت توزیعی، نادیده گرفته می شوند.

   Area
      آبجکت های تکثیری را بروی کل سطح آبجکت توزیعی، توزیع (پخش) می کند.

آموزش 3d studio Max


   Even
      تعداد سطوح موجود در آبجکت توزیعی را بر تعداد تکثیرها بخش می کند.

   Skip N
      تعداد N وجه را در زمان قراردادن تکثیرها نادیده می گیرد. فیلد قابل ویرایش، تعداد سطوح نادیده گرفته شده قبل از قرارگیری تکثیر بعدی را تعیین می کند. زمانی که 0 است، هیچ وجهی نادیده گرفته نمی شود.

   Random Faces
      تکثیرها را به شکل تصادفی بر روی وجه آبجکت توزیعی اعمال می کند.

   Along Edges
      تکثیرها را به شکل تصادفی بر روی لبه های آبجکت توزیعی قرار می دهد.

   All Vertices
      بر روی هر راس موجود در آبجکت توزیعی یک آبجکت تکثیری مستقر می نماید. در این حالت، مقدار پارامتر Duplicate نادیده گرفته می شود.

   Volume
      آبجکت ها را سرتاسر حجم آبجکت توزیعی پخش (پراکنده) می نماید.

تری دی مکس، 3 دی مکس، 3دی مکس، 3 دی اس مکس


گروه Display

   Result/Operands
      انتخاب نمایش نتیجه عملیات scatter یا عملگرها قبل از پخش.


بخش Transforms
   تنظیمات موجود در بخش Transforms به ما اجازه می دهند تا به هر آبجکت تکثیرشده افست های تصادفی تبدیل/انتقال اختصاص دهیم. ما می توانیم از این گزینه ها هم با آبجکت توزیعی و هم بدون آن، استفاده نماییم.

   بخش Rotation
      افست های تصادفی چرخش را تعیین می کند.

   X, Y, Z deg
      وارد کردن بیشینه افست برای محورهای X,Y, یا Z محلی از هر آبجکت تکثیرشده.

   Use Maximum Range
      زمانی که فعال است، هر سه مقدار، به اجبار، در حالت ماکزیمم (بیشینه) خود قرار می گیرند.

  
Local Translation group
   انتقال آبجکت های تکثیرشده در طول محورهای محلی شان، را مشخص می کند.

   X, Y, Z
      وارد کردن بیشینه حرکت در طول محورهای X ,Y, یا Z برای هر آبجکت تکثیرشده.

   Use Maximum Range
      زمانی که فعال است، هر سه مقدار، به اجبار، در حالت ماکزیمم (بیشینه) خود قرار می گیرند.


Translation on Face group
   امکان می دهد تا انتقال آبجکت های تکثیرشده را در طول مرکز مختصات سطح وجه مربوطه در آبجت توزیعی مشخص نماییم. این تنظیمات در صورت استفاده نکردن از آبجکت توزیعی، بی تاثیرند.

   A, B, N
      دوتای اول، مختصات مرکزی سطح وجه را مشخص می کنند، و N مقدار افست در طول وجه را تنظیم می نماید.

   Use Maximum Range
      زمانی که فعال است، هر سه مقدار، به اجبار، در حالت ماکزیمم (بیشینه) خود قرار می گیرند.


گروه Scaling
   به ما امکان می دهد تا مقیاس آبجکت های تکثیرشده را درطول محورهای محلیشان مشخص نماییم.

   % X, Y, Z
      درصد مقیاس تصادفی در طول محورهای X, Y, یا Z از هر آبجکت تکثیرشده را مشخص می کند.

   Use Maximum Range
      زمانی که فعال است، هر سه مقدار، به اجبار، در حالت ماکزیمم (بیشینه) خود قرار می گیرند.

   Lock Aspect Ratio
      زمانی که فعال است، نسبت اندازه آبجکت اصلی حفظ می شود (مقیاس پذیری یکنواخت). در صورتی که این گزینه غیرفعال باشد، و هر مقدار X, Y، و Z مقادیری بیشتر از 0 دارا باشند، نتیجه، یک مقیاس پذیری غیر-یکنواخت است.


بخش Display
   گزینه هایی فراهم می کند که بر نحوه نمایش آبجکت Scatter تاثیر می گذارند.

   گروه Display Options
      این گزینه ها بر نمایش آبجکت های منبع و توزیعی تاثیر می گذارند.

      Proxy
         تکثیرهای منبع را به شکل اشیای ساده ای نمایش می دهد و در هنگام کار با آبجکت های پیچیده، سرعت نماهای مکس را          افزایش می دهد.

      Mesh
         آبجکت ها را به صورت تمام و کمال نمایش می دهد.

      % Display
         درصد کل آبجکت های تکثیرشده که مایل هستیم در نماهای مکس نمایش داده شوند را تعیین می کند. این گزینه، تاثیری بر          صحنه رندرشده ندارد.


گروه Uniqueness
   به ما اجازه می دهد تا یک عدد سید (seed) برای پخش خود تنظیم نماییم. بنابراین، تغییر دادن این مقدار، تاثیر کلی پخش را تغییر می دهد.

   New
      یک عدد سید تصادفی جدید تولید می کند.


بخش Load/Save Presets
   به ما اجازه می دهد تا مقادیر تعریف شده خود را ذخیره نماییم و در آبجکت های Scatter دیگر از آن ها استفاده نماییم. برای مثال، پس از تنظیم همه پارامترها برای یک آبجکت Scatter خاص و ذخیره آن ها با یک نام منحصربفرد، ما می توانیم یک آبجکت Scatter دیگر را انتخاب کنیم و مقادیر تعریف شده خود را بر روی آبجکت جدید بارگزاری (Load) نماییم.

   Preset Name
      به ما اجازه می دهد تا برای تنظیمات خود یک نام در نظر بگیریم. بر روی دکمه Save کلیک می کنیم تا تنظیمات فعلی برای       آن نام ذخیره گردند.

  
گروه Saved Presets
   یک لیست است که شامل نام های تنظیمات از پیش تعرف شده است.

   LOAD
      تنظیمات از پیش تعریف شده ای که در لیست به صورت هایلات شده است را بارگزاری می نماید.

   SAVE
     نام فعلی موجود در فیلد Preset Name را با تنظیمات جاری ذخیره می نماید و آن را در پنجره Saved Presets قرار می      دهد.

   DELETE
      آیتم های انتخاب شده در پنجره Saved Oresets را حذف می کند.

در اینجا به پایان این مقاله آموزشی می رسیم. مدل سازی خوبی داشته باشید . . .

استفاده از مطالب، تنها با ارائه منبع (3d2day.mihanblog.com) مانعی ندارد.

از ما حمایت کنیــــــــــــــــــــد:: مرتبط با: آموزش 3ds max - رایگان , مقاله آموزشی رایگان ,
:: برچسب‌ها: آموزش ساخت چمن (چمنزار) در 3ds max (تری دی مکس - 3 دی مکس - 3دی مکس) , آموزش رایگان تری دی مکس , آموزش استفاده از آبجکت ترکیبی اسکتر (Scatter) در تری دی اس مکس , آموزش رایگان برای 3ds max , روش پخش آبجکت بر روی سطح یا یک آبجکت دیگر در تری دی مکس , 3ds Max Scatter - توزیع و افشاندن یک آبجکت - کپی و تکثیر یک آبجکت بر روی سطح آبجکت دیگر , دنیای آموزش و مقاله رایگان ,
ن : HSN ZDN
ت : شنبه 9 فروردین 1393
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
تبلیغات