تبلیغات
.: 3D2DAY studio - آموزش تری دی مکس - آموزش رایگان تری دی مکس - free 3ds max tutorial and models-web design-photo gallery
جستجـــو
آخرین مطالب
لینکستان
نظر سنجی
آمار و ارقام
 
3d2day_Studio_LDR_Payam_Love
با سلام.
   یک animation constraint نوع خاصی از کنترلگر است که می تواند به شما در مکانیزه کردن فرایند انیمیشن یاری رساند. شما می توانید از constraints (قیود انیمیشنی) برای کنترل مکان، چرخش، یا مقیاس اندازه یک آبجکت بوسیله یک ارتباط پیوندی با یک آبجکت دیگر استفاده نمایید. یک constraint به یک آبجکت انیمیت شده و حداقل یک آبجکت هدف نیاز دارد. آبجکت هدف، محدودیت های انیمیشنی خاصی را بروی آبجکت محدودشده (constrained) تحمیل می نماید. برای مثال، به منظور انیمیت (متحرک سازی) پرواز یک هواپیما در طول یک مسیر از پیش تعریف شده، شما می توانید برای محدودکردن حرکت هواپیما به یک spline (خط، پاره خط، . . .)،  از یک Path constraint استفاده نمایید. در سری مقاله های قیود انیمیشنی، که از این پس ارائه خواهند شد، قصد داریم تا به بررسی انواع animation constraint های ارائه شده در 3ds Max بپردازیم. در این مقاله (شماره 1) در ابتدا نگاهی به کاربردهای رایج constraint ها خواهیم انداخت و سپس شما را با اولین نوع از این قیود دوست داشتنی، یعنی Attachment Constraint (قید اتصال (پیوند)) آشنا خواهیم نمود. برای مطالعه این مقاله، لطفاً با ما در ادامه مطلب همراه شوید . . .

خواندن مقاله شماره 2

قیود انیمیشنی در تری دی اس مکس، قیود انیمیشن در 3 دی مکس
- آموزش برای تری دی اس مکس، انیمیشن در تری دی اس مکس
- 3دی مکس، 3 دی مکس، آموزش 3دیمکس، آموزش 3دی مکس، آموزش 3 دی اس مکس
- آموزش تری دی اس مکس، آموزش رایگان برای تری دی اس مکس، آموزش انیمیشن در تری دی مکس


شروع                                                  


کاربردهای رایج constraint ها عبارتند از:

   - اتصال (پیوند) یک آبجکت به یک آبجکت دیگر در طی دوره ای از زمان، مانند برداشتن یک چوب بیس بال توسط دست یک کاراکتر

   - اتصال مکان یا زاویه چرخش یک آبجکت به یک یا چند آبجکت دیگر

   - محدودکردن یک آبجکت، در یک مسیر یا بین چندین مسیر

   - محدودکردن یک آبجکت به یک سطح

   - نگاهداری جهت گیری (گرایش) یک آبجکت نسبت به دیگری


نکته    شما می توانید از Schematic View برای دیدن همه ارتباطات Constraintی موجود در یک صحنه، استفاده نمایید.


استفاده از Constraintها به همراه Boneها

   Constraint ها می توانند به شرطی که یک کنترلر IK (اینورس کینماتیک) boneها را کنترل نکند، به آن ها اختصاص یابند. اگر bone ها یک کنترلر IK تخصیص یافته نداشته باشند، شما فقط می توانید ریشه سلسله مراتب یا زنجیره را محدود نمایید.


موضوعاتی که در این سری بررسی می شوند:

   - Attachment Constraint
      Attachment constraint یک constraint مکانی است که مکان یک آبجکت را به یک سطح یا یک آبجکت دیگر متصل می نماید.

   - Link Constraint
      یک Link constraint برای انیمیت پیوند یک آبجکت مورد استفاده قرار می گیرد.

   - LookAt Constraint
      این قید، جهت گیری (گرایش) یک آبجکت را کنترل می نماید، به طوری که آن آبجکت همواره به یک آبجکت دیگر نگاه کند (همسو باشد). این قید زاویه چرخش یک آبجکت را قفل می نماید به طوری که یکی از نقاط محوری آن آبجکت به سمت آبجکت هدف باشد.

   - Orientation Constraint
      این قید باعث می شود که جهت گیری (گرایش) یک آبجکت بر مبنای جهت گیری یک آبجکت یا میانگین جهت گیری های آبجکت های دیگر دنبال شود.

   - Path Constraint
      یک path constraint، حرکت (جابجایی) یک آبجکت را در طول یک spline (خط، پاره خط، . . . ) یا میانگین فاصله بین چندین spline محدود می کند.

   - Surface Constraint
      این قید، یک آبجکت را در امتداد سطح آبجکت دیگر مستقر می نماید.


Attachment Constraint

منوی Animation > گزینه Constraints > گزینه Attachment Constraint


   Attachment constraint یک قید مکانی است که مکان یک آبجکت را به سطح یک آبجکت دیگر محدود می نماید.

انیمیشن در تری دی مکس
تصویر 01 - Attachment constraint ها استوانه و قوری ها را بر روی سطح نگاه می دارند.


روند کار
 
   مثال: اتصال (attach) یک مخروط به یک استوانه خمیده:
 

     1. در نمای Perspective، یک استوانه با شعاع 20، ارتفاع 30، و تعداد 10 سگمنت (height)، ایجاد می نماییم.

     2. در نمای Perspective، یک مخروط با شعاع 1: 15، شعاع 2: 5، و ارتفاع 30 ایجاد می کنیم.

ایجاد استوانه، مخروط، . . . در تری دی مکس


     3. استوانه را انتخاب می کنیم، یک مدیفایر Bend به آن اختصاص می دهیم، و زاویه bend را 70- تعیین می کنیم.

3دی مکس و انیمیشن آبجکت ها

تری دی مکس، 3دی مکس، 3 دی اس مکس


     4. Auto Key را روشن می کنیم (فعال)، به فریم 100 می رویم، زاویه bend را به 70 درجه تغییر می دهیم.
          استوانه در طی 100 فریم، از یک جهت به یک جهت دیگر خمیده می شود.

آموزش رایگان تری دی اس مکس، 3ds Max for free


     5. Auto Key را خاموش (غیرفعال) می کنیم.


   ادامه مثال: اختصاص Attachment constraint و تنظیم مخروط:

     1. مخروط را انتخاب می کنیم.

     2. در پنل Motion، بخش Assign Controller را باز می کنیم، بر روی گزینه Position کلیک می کنیم، دکمه Assign Controller را می فشاریم، و از پنجره بازشده (Assign Position Controller)، گزینه Attachment را انتخاب و OK می نماییم.
          (مخروط به مرکز صحنه منتقل می شود، و بخش پارامترهای Attachment نمایان می شوند.)

CG for Free, 3ds max, Maya


     3. در بخش Attachment Parameters بر روی دکمه Pick object کلیک می کنیم، و سپس استوانه را انتخاب می نماییم.
          (نام استوانه در بالای دکمه Pick Object نمایش داده می شود).

Modeling and Animation using 3ds MAX


     4. به فریم 0 می رویم. نمای Perspective را می چرخانیم طوری که بتوانیم سطح بالای استوانه را ببینیم.

     5. بر روی Set Position کلیک می کنیم، و سپس بر روی وجه (وجوه) سطح بالایی استوانه کلیک و درگ می نماییم.
          (مخروط، به سطح بالایی استوانه پرش می نماید. در حالی که ما موس را می کشیم، مخروط به هر یک از وجوهی که موس بر روی آن کشیده می شود، پرش می کند.)

     6. زمانی که مخروط در مکان دلخواهمان مستقر شد، کلیک موس را رها می کنیم.

آموزش ها و مقاله های آموزشی انیمیشن


     7. اکنون انیمیشن را Play (اجرا) می کنیم، و انیمیشنی که خلق نمودیم را نظاره گر می شویم...

ساخت انیمیشن در تری دی اس مکس، 3دی مکس

رابط کاربری

   پارامترها برای این قید، پس از اعمال کنترل گر در پنل Motion در دسترس خواهند بود.


گروه Attach To

   Object Name text
     آبجکت هدف را مشخص می نماید.

   Pick Object
     آبجکت هدف را از نماهای مکس انتخاب و بر می چیند.

   Align to Surface
     جهت گیری آبجکت متصل شده را به وجهی که آن آبجکت متصل می شود، ثابت می کند. زمانی که این گزینه غیرفعال باشد، جهت

گیری آبجکت متصل شده بوسیله زاویه (جهت گیری) وجه آبجکت هدف، تحت تاثیر قرار نمی گیرد.


گروه Update

   Update
     نمایش را آپدیت می نماید.

   Manual Update
     آپدیت را فعال می نماید.


گروه Kay Info

     Current Key
        تعداد کلیدهای فعلی را نمایش می دهد و امکان می دهد تا به کلید دیگری حرکت نماییم.

     Time
        فریم فعلی را نمایش می دهد، و امکان می دهد تا از کلید فعلی به فریم دیگری حرکت نماییم.


گروه Position

     Face
        ایندکس وجهی که آبجکت به آن متصب می شود را فراهم می نماید. محدوده = 0 تا 268435455

     A/B
        شامل مختصات بری-سنتریک که مکان آبجکت متصل به وجه را تعریف می نماید. محدوده = 999,999- تا 999,999.

     (display window)
        مکان آبجکت مبدا در حصار وجه متصل را نمایش می دهد. ما می توانیم درون این پنجره درگ نماییم تا مکان آبجکت را مطابق با وجه تنظیم نماییم.

     Set Position
        مکان استقرار آبجکت مبدا بر رئی آبجکت هدف را تنظیم می نماید. بر روی آبجکت هدف درگ می کنیم تا وجه و مکان درون وجه را مشخص نماییم. در نتیجه آبجکت مبدا بر روی آبجکت هدف حرکت می نماید.


گروه TCB

   همه آیتم های موجود در این گروه یکسان با دیگر کنترلرهای TCB است. زاویه چرخش و جهت گیری آبجکت مبدا نیز توسط این تنظیمات تحت تاثیر قرار می گیرد.

     Tension
        محدوده = 0 تا 50

     Continuity
        محدوده = 0 تا 50

     Bias
        محدوده = 0 تا 50

     Ease To
        محدوده = 0 تا 50

     Ease From
        محدوده = 0 تا 50


   در اینجا به پایان مقاله شماره 1 می رسیم. در مقاله آتی Link Constraint مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل سازی و انیمیشن
خوبی داشته باشید.

استفاده از مطالب، تنها با ارائه منبع (3d2day.mihanblog.com) مانعی ندارد.

از ما حمایت کنیــــــــــــــــــــد
:: مرتبط با: آموزش 3ds max - رایگان , مقاله آموزشی رایگان ,
:: برچسب‌ها: انیمیشن در تری دی اس مکس - انیمیشن و تری دی مکس , ساخت انیمیشن های حرفه ای در 3ds Max - آموزش ساخت انیمیشن در تری دی مکس - 3 دی مکس , ترفندهای مدل سازی و انیمیشن در 3d studio Max - تری دی استدیو مکس , آموزش متحرک سازی و انیمیشن حرفه ای در تری دی مکس - تری دی اس مکس - 3 دی مکس , 3ds Max , انیمیشن در 3ds MAX , تری دی مکس ,
ن : HSN ZDN
ت : شنبه 20 اردیبهشت 1393
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
تبلیغات