تبلیغات
.: 3D2DAY studio - آموزش تری دی مکس - آموزش رایگان تری دی مکس - free 3ds max tutorial and models-web design-photo gallery
جستجـــو
آخرین مطالب
لینکستان
نظر سنجی
آمار و ارقام
 
3d2day_Studio_LDR_Payam_Love
با سلام.
   در ادامه سری مقاله های بررسی Animation Constraint ها در تری دی اس مکس، مقاله شماره 2 که به موضوع LookAt Constraint خواهد پرداخت، در دسترس شما کاربران گرامی قرار داده شده است. LookAt constraint گرایش یک آبجکت را کنترل می نماید به طوری که آن آبجکت همواره به یک آبجکت دیگر نگاه کند (به عبارت دیگر، هم جهت شود). برای خواندن ادامه مقاله لطفاً با ما در ادامه مطلب همراه شوید . . .

خواندن مقاله شماره 1

آموزش انیمیشن در تری دی اس مکس

- آموزش تری دی اس مکس، آموزش رایگان برای تری دی اس مکس، آموزش انیمیشن در تری دی مکس
- آموزش برای تری دی اس مکس، انیمیش
ن در تری دی اس مکس
- 3دی مکس، 3 دی مکس، آموزش 3دیمکس، آموزش 3دی مکس، آموزش 3 دی اس مکس


شروع                                                  


   قید LookAt، چرخش یک آبجکت را قفل می نماید، به طوری که یکی از نقاط محوری آبجکت به سمت آبجکت هدف باشد.

   اگر بخواهیم مثالی از کاربرد LookAt constraint داشته باشیم، می توانیم به محدودکردن چشم های یک کاراکتر به سمت یک نقطه (point helper) اشاره نماییم. چشم ها همواره در جهت نقطه مورد نظر خواهند بود. بنابراین با انیمت point helper، چشم ها نیز آن را دنبال می نمایند. حتی اگر ما سر کاراکتر را بچرخانیم، چشم ها قفل شدگی خود بر روی point helper را حفظ می کنند.

دنبال کردن آبجکت توسط چشمان کاراکتر در تری دی اس مکس


چندین هدف و وزن دهی

   یک آبجکت محدودشده می تواند تحت تاثیر چندین آبجکت هدف قرار گیرد. در زمان استفاده از چندین هدف، هر هدف یک مقدار وزنی دارد که درجه تاثیرش بر آبجکت محدودشده، را بر حسب هدف های دیگر تعریف می کند. استفاده از وزن (ارزش) تنها زمانی معنادار ( و در دسترس)خواهد بود که چندین هدف موجود باشند. مقدار 0 به این معنی است که هدف هیچ تاثیری بر روی آبجکت محدودشده ندارد. هر مقداری بزرگتر از 0 باعث می شود که هدف مورد نظر بر حسب تنظیمات وزنی آبجکت های هدف دیگر، بر روی آبجکت محدودشده اثر بگذارد. برای مثال، یک هدف با مقدار وزنی برابر با 80، در مقایسه با هدفی با مقدار وزنی 40، تاثیر دوبرابری خواهد داشت.


روند کار
   
   برای تخصیص یک LookAt constraint:

      1. آبجکتی که مایلیم محدود شود را انتخاب می کنیم. این آبجکتی است که همواره به هدف خود نگاه خواهد کرد.

      2. LookAt Constraint را از Animation menu > Constraints انتخاب می کنیم.

      3. بر روی آبجکت هدف کلیک می کنیم.


   برای دسترسی به پارامترهای LookAt constraint از طریق Motion Panel

      1. آبجکت مورد نظر را انتخاب می کنیم.

      2. در پنل Motion، در Rotation list، بر روی LookAt Constraint دوبل کلیک می نماییم.
          پارامترهای LookAt constraint در بخش LookAt Constraint نمایان می شوند.


   برای ویرایش مقادیر وزنی:
 
      1. آبجکت محدود شده را انتخاب می کنیم.

      2. در پنل Motion، لیست Rotation، بر روی LookAt Constraint دوبل کلیک می نماییم.

      3. از درون لیست یک هدف را کلیک می کنیم.

      4. از قاشقک وزن یا وارد کردن یک مقدار عددی برای تنظیم مقدار وزن استفاده می کنیم.


   برای انیمیت مقادیر وزنی:

      1. آبجکت محدودشده را انتخاب می کنیم.

      2. در پنل Motion، لیست Rotation، بر روی LookAt Constraint دوبل کلیک می نماییم.

      3. از درون لیست یک هدف را کلیک می کنیم.

      4. Auto Key را فعال می کنیم.

      5. از قاشقک وزن یا وارد کردن یک مقدار عددی برای تنظیم مقدار وزن استفاده می کنیم.

      6. Auto Key را غیرفعال می کنیم.


رابط کاربری

   زمانی که ما یک LookAt constraint را اختصاص می دهیم، می توانیم از طریق بخش LookAt Constraint در پنل Motion به پارامترهای آن دسترسی پیدا کنیم. در این بخش، می توانیم اهداف را اضافه یا حذف نماییم، وزن اختصاص دهیم، مقادیر وزنی را انیمیت نماییم، و پارامترهای مربوطه دیگر را دست خوش تغییر کنیم.

   Add LookAt Target
      برای اضافه کردن اهداف جدید که بر روی آبجکت محدودشده تاثیر می گذارند، استفاده می شود.

   Delete LookAt Target
      برای حذف آبجکت های هدفی که بر آبجکت محدودشده موثرند، استفاده می گردد.

   Weight
      برای تخصیص و انیمیت مقادیر وزنی برای هر آبجکت مورد استفاده قرار می گیرد. این گزینه تنها زمانی که چندین هدف استفاده می شود، در دسترس خواهد بود.

   Keep Initial Offset
      جهت (زاویه چرخش) اولیه آبجکت محدودشده را به عنوان آفست برای محدودیت آن، حفظ می نماید.

   Viewline Length
      طول خط دید اصلی رسم شده از محور آبجکت محدودشده بع محور هدف آن را تعریف می نماید. یک مقدار منفی خطی را از آبجکت محدودشده در جهت معکوس هدف یا اهداف ترسیم می نماید. با یک هدف، طول خط دید بوسیله فاصله میان آبجکت محدودشده و هدف ، و همچنین تنظیمات Viewline Length تعیین می شود. رنگ خط دید بوسیله عنصر Target Line در مجموعه Gizmos موجود در پنل Colors تعریف می شود (Customize > Customize User Interface ).

   Viewline Length Absolute
      زمانی که فعال است، 3ds Max تنها از تنظیمات ViewLine Length برای طول خط دید اصلی استفاده می کند؛ فاصله بین آبجکت محدودشده و هدف (اهداف) هیچ تاثیری ندارد.

   Set Orientation
      به ما امکان می دهد تا زاویه آفست آبجکت محدودشده را به صورت دستی تعریف نماییم. زمانی که فعال است، می توانی از ابزار چرخش برای تنظیم زاویه چرخش آبجکت محدودشده استفاده نماییم.

   Reset Orientation
      زاویه چرخش آبجکت محدودشده را به حالت پیش فرض باز می گرداند. این گزینه زمانی مفید است که ما نیاز داشته باشیم زاویه چرخش آبجکت محدودشده را پس از تغییر دستی، به حالت پیش فرض بازگردانیم.

   Select LookAt Axis
      برای تعریف محوری که به هدف نگاه خواهد کرد، مورد استفاده قرار می گیرد. چک باکس های Y, X، و Z سیستم مختصات محلی آبجکت محدودشده را نمایندگی می کنند. چک باکس Flip جهت های محورهای محلی را معکوس می کند.

   Select Upnode
      Upnode پیش فرض، جهان است. برای انتخاب دستی آبجکتی که صفحه Upnode را تعریف می کند، World را غیرفعال می کنیم. این صفحه (plane) از آبجکت محدودشده تا آبجکت Upnode ترسیم می شود. اگر محور LookAt و محور Upnode منطبق شوند، آبجکت محدودشده وارو خواهد شد. انیمیت کردن مکان آبجت upnode، صفحه upnode را حرکت خواهد داد.


   گروه Upnode Control

      امکان می دهد تا بین LookAt Upnode Control و Axis Alignment گزینه انتخاب داشته باشیم.

      LookAt
          زمانی که انتخاب شود، Upnode بر هدف LookAt منطبق می شود.

      Axis Alignment
          زمانی که انتخاب شود، Upnode با محور آبجکت تراز می شود.


   گروه Source/Upnode Alignment

      Source Axis
          محور آبجکت محدودشده ای را که قرار است با محور Upnode تراز شود انتخاب می نماید. Source Axis محور محلی آبجکت محدودشده را نمایندگی می کند. Source Axis و LookAt Axis با یکدیگر کار می کنند، بنابراین محوری که برای تعریف LookAt Axis استفاده می شود، غیرقابل دسترس خواهد بود.

      Aligned to Upnode Axis
          محور Upnode ی که Source Axis با آن تراز شده است را انتخاب می کند. نکته اینکه Source axis انتخاب شده ممکن است (نیست) قادر به تراز کامل با Upnode Axis باشد.


   در اینجا به پایان مقاله شماره 2 می رسیم. در مقاله آتی Link Constraint مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل سازی و انیمیشن خوبی داشته باشید.

خواندن مقاله شماره 1

استفاده از مطالب، تنها با ارائه منبع (3d2day.mihanblog.com) مانعی ندارد.

از ما حمایت کنیــــــــــــــــــــد
:: مرتبط با: آموزش 3ds max - رایگان , مقاله آموزشی رایگان ,
:: برچسب‌ها: انیمیشن در تری دی مکس , Animation in 3ds Max , تری دی اس مکس - تری دی مکس - 3ds Max - تری دی استدیو مکس , آموزش تری دی اس مکس - آموزش تری دی مکس - آموزش رایگان 3ds Max , انیمیشن های حرفه ای در تری دی مکس - مدل سازی و انیمیشن در تری دی اس مکس , Animation (link) Constraints in 3ds Max - Free Tutorials , روش ساخت انیمیشن خودکار (مکانیزه) در تری دی اس مکس ,
ن : HSN ZDN
ت : سه شنبه 23 اردیبهشت 1393
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
تبلیغات