تبلیغات
.: 3D2DAY studio - آموزش تری دی مکس - آموزش رایگان تری دی مکس - free 3ds max tutorial and models-web design-photo gallery
جستجـــو
آخرین مطالب
لینکستان
نظر سنجی
آمار و ارقام
 
3d2day_Studio_LDR_Payam_Love
با سلام.
   پنل عمومی موجود در پنجره ویژگی های آبجکت در تری دی اس مکس، اطلاعات عمومی، و نیز کنترل هایی برای رندر آبجکت و نحوه نمایش مربوط به آبجکت مورد نظر در نماها (viewports) را نمایش می دهد. از این رو این پنل و در کل دیالوگ باکس (پنجره) Object Properties موضوع کم و بیش مهمی به شمار می رود. در این مقاله آموزشی قصد داریم تا به بررسی کامل این پنل بپردازیم. لطفاً با ما در ادامه مطلب همراه شوید . . .

ویژگی آبجکت ها در تری دی اس مکس

- تری دی اس مکس، آموزش رایگان برای تری دی اس مکس، آموزش  تری دی مکس
- برای تری دی اس مکس،
در تری دی اس مکس
- 3دی مکس، 3 دی مکس، آموزش 3دیمکس، آموزش 3دی مکس، آموزش 3 دی اس مکس


شروع                                                  

روش های دسترسی به این پنل عبارتند از:

  - Edit Menu > Object Properties > Object Properties dialog > General panel

 - انتخاب آبکت مورد نظر > کلیک راست. > از منوی بازشده، انتخاب گزینه Object Properties موجود در چهارک (راست-پایین) > پنجره ویژگی های آبجکت (Object Properties dialog) > پنل عمومی (General Panel)

 - مدیریت لایه ها (Layer Manager) > کلیک بر روی آیکن موجود در جلوی نام آبجکت. > Object Properties dialog > پنل General


رابط کاربری

آموزش 3ds Max


گروه Object Information

   این گروه اطلاعاتی در مورد آبجکت انتخاب شده نمایش می دهد، این اطلاعات عبارتند از:

  Name
      نام آبجکت را نمایش می دهد. زمانی که یک آبجکت انتخاب شده باشد، شما می توانید این فیلد را ویرایش کنید و نام جدیدی برای آبجکت مشخص کنید.

زمانی که چندین آبجکت به طور همزمان انتخاب شده باشند، این فیلد عبارت "Multiple Selected" را نمایش می دهد، و در نتیجه قابل ویرایش نیست.

  Color
      رنگ بجکت را نمایش می دهد. شما می توانید بر روی آن کلیک کنید تا پنجره انتخاب رنگ ظاهر شود، و رنگ مورد نظرتان را به آبجکت اختصاص دهید.

  Dimentions
      ابعاد Y، X، و Z حوزه آبجکت را نمایش می دهد.

  Vertices and Faces
      تعداد راس ها و وجوه موجود در آبجکت را نمایش می دهد. برای Shapeها (آبجکت هایی که از یک یا چند خط (پاره خط) تشکیل شده اند)، این مقادیر، مقادیری هستند که در صورت فعال بودن قابلیت رندر، مورد استفاده مکس قرار می گیرند. وجوه برای shapeهای قابل رندر، فقط در زمان رندرینگ تولید می شوند.

  Shape Vertices and Shape Curves
      تنها برای آبجکت های Shape ظاهر می شوند. Shape Vertices تعداد رئوس موجود در آبجکت، و Shape Curves تعداد پولیگون (چندضلعی) های موجود در آبجکت را نمایش می دهند. این مقادیر در طی زمان می توانند تغییر کنند: آن ها تنها برای فریم و نمای جاری صحیح اند.

  Parent
      نام والد آبجکت در یک hierarchy (ارتباط سلسله مراتبی) را نمایش می دهد. اگر آبجکت انتخاب شده مستقل باشد، یعنی هیچ والد سلسله مراتبی نداشته باشد، این پارامتر، عبارت "Scene Root" را نمایش می دهد.

  Material Name
      نام متریال اختصاص داده شده به آبجکت را نشان می دهد. اگر هیچ متریالی برای آبجکت تعیین نشده باشد، واژه "none" نمایش داده می شود.

  Num. Children
      تعداد فرزندان سلسله مراتبی متصل به آبجکت انتخاب شده را نمایش می دهد.

  In Group/Assembly
      نام گروه یا ترکیبی که آبجکت انتخاب شده، متعلق به آن است را نمایش می دهد. اگر آبجکت، بخشب از یگ گروه نباشد، واژه "None" نمایش می شود.

  Layer
      نام لایه ای که آبجکت به آن اختصاص دارد را نمایش می دهد.


گروه Interactivity

  Hide
      آبجکت یا آبجکت های انتخاب شده را مخفی می کند.
      آبجکت های مخفی در صحنه وجود دارند، اما در نماها یا تصاویر رندرشده ظاهر نمی شوند. برای پدیدار کردن آبجکت های مخفی، از پنل نمایش (Display Panel) استفاده کنید.

      نکته) آبجکت های مقیم یک لایه مخفی، قطع نظر از این تنظیمات، به صورت خودکار مخفی هستند.
      فن) Layer Manager (مدیر لایه ها) آسان ترین روش برای مخفی سازی گروهی از آبجکت ها یا لایه ها به شمار می رود.

  Freez
      آبجکت یا آیجکت های انتخاب شده را فریز (غیرقابل حرکت و ویرایش - مسدود) می کند.
      آبجکت های فریزشده، در نماهای مکس نمایش داده می شوند، اما غیرقابل دستکاری هستند. برای خارج کردن آبجکت(ها) از حالت فریز، از پنل نمایش (Display Panel) استفاده کنید.

      نکته) آبجکت های مقیم در یک لایه فریزشده، قطع نظر از این تنظیمات، به صورت خودکار فریز هستند.
      فن) Layer Manager (مدیر لایه) آسان ترین روش برای فریزکردن گروهی از آبجکت ها یا لایه ها به شمار مـی رود.


گروه Display Properties

      نکته) بیشتر این گزینه ها در پنل نمایش (Display Panel) هم در دسترس هستند.

  By Object/By Layer
      زمانی که به By Layer تنظیم شده باشد، ویژگی های نمایش آبجکت غیرقابل دسترس هستند.

      نکته) زمانی که چندین آبجکت انتخاب شده باشند و برای این پارامتر مقادیر مختلفی موجود باشد، این دکمه "Mixed" تعبیر می شود.

  See-Through
      آبجکت یا مجموعه انتخاب شده را در نماهای مکس به صورت پشت نما (نیمه شفاف) می کند. این تنظیم، هیچ تاثیری بر رندرینگ ندارد: این گزینه فقط به شما اجازه می دهد تا در صحنه های شلوغ، قادر به دیدن پشت آبجکت باشید، و به خصوص به شما امکان می دهد تا مکان آبجکت های موجود در پشت آبجکت نیمه شفاف را تنظیم نمایید. شما می توانید رنگ آبجکت های نیمه شفاف را با استفاده از پنل رنگ (Colors Panel) به رنگ دلخواه خود تغییر دهید. برای دسترسی به این پنل می توانید از این مسیر استفاده کتید: Customize > Customize User Interface dialog

آبجکت نیمه شفاف، تری دی مکس


  Display as Box
      آبجکت های انتخاب شده، هم دو بعدی و هم سه بعدی، را به شکل مکعب های بسته نمایش می دهد. این گزینه، پیچیدگی هندسی نمایش سریع آبجکت(ها) در نماها را کمینه (مینیمم) می کند. پیش-فرض = غیرفعال (off)

آموزش 3d studio Max


  Backface Cull
      زمانی که فعال باشد، شما قسمت پشت آبجکت (دورتر از نما) را مشاهده می کنید. این ویژگی، تنها در نماهای wireframe اختصاص داده می شود. پیش-فرض = غیرفعال (off)

آموزش رایگان برای تری دی مکس


  Edges Only
      لبه ها و قطرهای چندضلعی های مخفی موجود در آبجکت را نمایش می دهد.

      نکته) این گزینه در پنل نمایش (Display Panel) نیز قابل دسترس است.

3ds max


  Vertex Ticks
      رئوس موجود در آبجکت را به شکل نشانه هایی نمایش می دهد. پیش-فرض = غیرفعال (off)

  Trajectory
      خط سیر آبجکت را نمایش می دهد. پیش-فرض = غیرفعال (off)

  Ignore Extents
      اگر فعال باشد، در زمانی که شما از کنترل های نمایش Zoom Extents و Zoom Extents All استفاده می کنید، آبجکت انتخاب شده نادیده گرفته می شود.

  Show Frozen in Gray
      زمانی که فعال است، اگر شما آبجکت را فریز کنید، آن آبجکت در نماها به صورت خاکستری نمایش داده می شود. پیش-فرض = فعال (on)


گروه Rendering Control

  By Object/By Layer
      زمانی که به By Layer تنظیم شده باشد، تنظیمات rendering control آبجکت غیرقابل دسترس می شوند.

  Visibility
      مقدار 1.0، آبجکت به طور کامل در زمان رندر آشکار می شود، و در مقدار 0.0، آبجکت در زمان رندر، به طور کامل نامرئی می شود. پیش-فرض = 1.0.
      همچنین شما می توانید این پارامتر را انیمیت نمایید.

  Renderable
      آبجکت یا آبجکت های انتخاب شده را از از خروجی رندر، آشکار و غیرآشکار می کند. آبجکت های غیرقابل رندر هیچ سایه ای ساتع نمی کنند و تاثیری بر مولفه های دیداری صحنه رندرشده نمی گذارند.

  Inherit Visibility
      باعث می شود که آبجکت درصدی از مرئی بودن والد خود را به ارث ببرد. متریال های شفاف (پشت نما) و آبجکت های مخفی در این مورد دارای هیچ تاثیری نیستند.

  Visible to Camera
      زمانی که فعال است، آبجکت از طریق دوربین های موجود در صحنه قابل دیدن است. زمانی که غیرفعال است، دوربین ها آبجکت را نمی بینند؛ البته، سایه و انعکاس های آبجکت رندر می شوند. پیش فرض = فعال (on).

  Visible to Reflection/Refraction
      زمانی که فعال است، آبجکت مرئی بودن «ثانویه» دارد: آبجکت در انعکاس ها و انکسارهای رندرشده ظاهر می شود. زمانی که غیرفعال باشد، آبجکت در انعکاس ها و انکسارهای رندرشده نمایان نمی شود. پیش فرض = فعال (on).

  Receive Shadows
      زمانی که فعال است، آبجکت می تواند سایه ها را دریافت کند. پیش فرض = فعال (on).

  Cast Shadows
      زمانی که فعال است، آبجکت می تواند سایه داشته باشد. پیش فرض = فعال (on).

  Apply Atmospherics
      زمانی که فعال است، افکت های اتمسفرس (جوی) به آبجکت اختصاص داده می شوند. زمانی که غیرفعال است، افکت های جوی، نحوه نمایش آبجکت در زمان رندر را تغییر نمی دهند. پیش فرض = فعال (on).

  Render Occluded Objects
      فعال کردن این کنترل، آبجکت را برای اهداف افکت های ویژه (جلوه های ویژه)، شفاف (transparent) می کند. پیش فرض = غیرفعال (off).


گروه G-Buffer

  به شما امکان می دهد تا بر اساس کانال G-buffer، آبجکتی را به عنوان هدف برای یک افکت رندری، تگ نمایید (برچسب بزنید).

 
گروه Motion Blur

  By Object/ By Layer
      ویژگی های motion blur را بین دو گزینه آبجکت و لایه تعیین می کند. زمانی که به By Layer تنظیم شده باشد، تنظیمات motion blur غیرقابل دسترس می شوند.

  Multiplier
      بر طول محوشدگی motion-blur تاثیر می گذارد. سرعت رندرینگ motion blur آبجکت، به پیچیدگی هندسی آن آبجکت بستگی دارد. Object motion blur زمانی که به آبجکت های بسیار ساده تخصیص داده می شود، سریع تر رندر می شود و image motion blur زمانی که آبجکت، فضای بیشتری از صحنه را در بر گرفته باشد، کندتر رندر می شود.

3ds Max Free TUTORIALS


  Enabled
      زمانی که فعال است، motion blur را برای آبجکت مورد نظر فعال می کند. شما می توانید motion blur را برای نورها و دوربین ها نیز فعال نمایید. با موتور رندر mental ray، حرکات نورها و دوربین ها می توانید motion blur را تولید نماید.


لطفاً چند ثانیه وقت بگذارید و با کلیک بروی تبلیغات، ما را در ادامه کار همراهی نمایید.


استفاده از مطالب، تنها با ارائه منبع (3d2day.mihanblog.com) مانعی ندارد.از ما حمایت کنیــــــــــــــــــــد
:: مرتبط با: آموزش 3ds max - رایگان , مقاله آموزشی رایگان ,
:: برچسب‌ها: آموزش تری دی مکس - آموزش 3ds Max - آموزش 3d Max , ویژگی آبجکت ها در تری دی مکس- Objects in 3ds Max , کار با تری دی مکس- کار با آبجکت ها و اشیا در تری دی اس مکس , 3d studio MAX , 3 دی مکس , آموزش , آموزش رایگان برای مکس ,
ن : HSN ZDN
ت : یکشنبه 1 تیر 1393
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
تبلیغات