تبلیغات
.: 3D2DAY studio - آموزش تری دی مکس - آموزش رایگان تری دی مکس - free 3ds max tutorial and models-web design-photo gallery
جستجـــو
آخرین مطالب
لینکستان
نظر سنجی
آمار و ارقام
 
3d2day_Studio_LDR_Payam_Love
با سلام.
   Drag و PBomb، وارپ هایی هستند که در مقاله شماره 3 از سری مقاله های آبجکت های Space Warp در تری دی اس مکس، مورد بررسی قرار می گیرند.  برای شبیه سازی مقاومت باد، حرکت به درون واسط های متراکم (چگال) (مانند آب)، فشرده شدن توسط میدان های نیرو، و شبیه سازی هایی از این دست، سودمند است. و PBomb space warp یک موج انگیزشی ایجاد می کند تا یک سیستم ذره ای را منفجر نماید، همان رفتاری که Bomb space warp بر روی آبجکت های هندسی انجام می دهد. برای مطالعه این مقاله لطفاً با ما در ادامه مطلب همراه شوید . . .

مقاله 1، مقاله 2

وارپ ها در تری دی مکس
- space warps in 3ds Max، آموزش کار با space warpها در نرم افزار تری دی اس مکس
- آموزش 3دیمکس، آموزش 3دی مکس، آموزش 3 دی اس مکس


شروع                                                  


Drag Space Warp

    Drag space warp یک میراگر جنبش ذرات است که بوسیله یک مقدار مشخص درون یک محدوده مشخص، سرعت ذرات را کاهش می دهد. میرایی می تواند به صورت خطی، کروی، یا استوانه ای تخصیص یابد. Drag برای شبیه سازی مقاومت باد، حرکت به درون واسط های متراکم (چگال) (مانند آب)، فشرده شدن توسط میدان های نیرو، و شبیه سازی هایی از این دست، سودمند است.

   با هر نوع میرایی، شما می توانید افکت های میرایی را در امتداد چندین بردار کنترل نمایید. میرایی بوسیله تنظیمات سیستم های ذره ای، مانند سرعت (speed) نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

   .: نکته   برای ایجاد یک افکت drag (کشش) یکنواخت، مقدار پیش فرض برای همه پارامترهای جهت، برابر با 5.0 درصد است.


روندهای کار

   برای ایجاد یک Drag space warp

     1. در پنل Create، بر روی Space Warps کلیک می کنیم. از لیست، Forces را برمی گزینیم، سپس در بخش Object Type، بر روی Drag کلیک می نماییم.

     2. در یکی از نماخت کلیک و درگ می کنیم تا space warp ایجاد شود.
        space warp به شکل دو مکعب تودرتو نمایش داده می شود، به این معنی که از مد میرایی پیش فرض Linear (خطی) استفاده می نماید.

     3. برای اختصاص میرایی کروی یا استوانه ای، در پنل فرمان، نوع میرایی Spherical یا Cylindrical را انتخاب می کنیم.
        مکان و زاویه space warp نقش مهمی برای هر سه مد میرایی ایفا می کند.

     5. در صورت نیاز تنظیمات را برای نوع میرایی فعلی، تغییر می دهیم.


رابط کاربری

Drag - وارپ کشش


   گروه Timing

      Time On/Time Off
          تعداد فریم هایی که space warp در آن ها فعال و غیرفعال می شود را تعیین می کند.


   گروه Damping Characteristics

      این گروه به ما امکان می دهد تا میرایی خطی، میرایی کروی، یا میرایی استوانه ای، را برگزینیم و مجموعه ای از پارامترهای مربوط به هر کدام را تغییر دهیم.

      Unlimited Range
          زمانی که فعال است، Drag نهایت نیرو را بروی محدوده نامتناهی به کار می برد. زمانی که غیرفعال است، تنظیمات Range و Falloff تاثیرگذار خواهند بود.

               - Linear Damping   حرکت برای هر ذره در جهات Y، X، و Z محلی وارپ به بردارهای جداگانه تفکیک می شود.

                    X Axis/Y Axis/Z Axis
                       درصد جنبش ذرات در امتداد محور Drag که توسط نیروی میرایی تحت تاثیر قرار می گیرند را تعیین می نماید.

                    Range
                       ضخامت «صفحه محدوده»، یا صفحه نامتنهای عمود بر محور مشخص شده را تعیین می کند. تنها زمانی که Unlimited Range غیرفعال باشد، تاثیرگذار است.

                    Falloff
                       فاصله از محدوده Y، X، و Z که میرایی خطی درون آن اعمال می شود را تعیین می کند.


               - Spherical Damping   زمانی که Drag در حالت میرایی کروی عمل می کند، آیکن آن به شکل دو کره تو در تو است. جنبش ذرات به درون بردارهای شعاعی و ظلی تفکیک می شود.

                    Radial/Tangential
                       Radial درصد جنبش ذرت تحت تاثیر میرایی، در نزدیکی مرکز آیکن Drag یا در فاصله دورتر از آن را مشخص می نماید. Tangentical درصد جنبش ذرات تحت تاثیر میرایی، در سراسر بدنه آیکن Drag را مشخص می کند.

                    Range
                       فاصله از مرکز آیکن Drag را مشخص می کند. تنها زمانی تاثیرگذار است که Unlimited Range غیرفعال باشد.

                    Falloff
                       فاصله فراتر از محدوده Radial/Tangentical که میرایی خطی درون آن اعمال می شود را تعیین می کند.


               - Cylindrical Damping   زمانی که Drag در حالت میرایی کروی عمل می کند، آیکن آن به شکل دو استوانه تو در تو است. جنبش ذرات به درون بردارهای شعاعی، ظلی، و بردارهای محور تفکیک می شود.

                    Radial/Tangential/Axial
                       میرایی، درصد جنبش ذرات تحت تاثیر میرایی، در نزدیکی یا دور از مرکز بخش مدور آیکن (Radial)، سراسر بردار شعاعی (Tangentical)، یا در امتداد طول محور طولی آیکن (Axial) را کنترل می نماید (بر مبنای هر-فریم).

                    Range
                       فاصله از مرکز آیکن Drag را مشخص می کند. تنها زمانی تاثیرگذار است که Unlimited Range غیرفعال باشد.

                    Falloff
                       فاصله فراتر از محدوده Radial/Tangential/Axial که میرایی خطی درون آن اعمال می شود را تعیین می کند.


   گروه Display

     Icon Size
          اندازه آیکن را مشخص می کند.


در ادامه به بررسی PBomb Space Warp خواهیم پرداخت. همچنان با ما همراه باشید . . .

PBomb Space Warp

   PBomb space warp یک موج انگیزشی ایجاد می کند تا یک سیستم ذره ای را منفجر نماید، همان رفتاری که Bomb space warp بر روی آبجکت های هندسی انجام می دهد. PBomb مخصوصاً برای سیستم ذره ای PArray بسیار مناسب است.


نحوه استفاده کلی این وارپ به شکل زیر است:

   - یک سیستم ذره ای ایجاد می کنیم (پیشنهاد: یک سیستم PArray با نوع ذره Object Fragments).

   - یک PBomb ایجاد می کنیم و با استفاده از ابزار Bind to Space Warp آن را به یک سیستم ذره ای غیر رویداد محور پیوند

می دهیم. اگر از Particle Flow استفاده می کنیم، از یک عملگر Force برای تخصیص space warp به سیستم ذره ای استفاده می نماییم.

   - پارامترهای PBomb و سیستم ذره ای را تنظیم می نماییم.


روندهای کار

   مثال: برای استفاده از PBomb به همراه PArray:

      ما می توانیم با استفاده از پیوند Particle Bomb به یک Particle Array، یک آبجکت را به تکه هایی منفجر نماییم. گام های زیر یک مثال پایه را شرح می دهد.

      با پیوند یک PArray به یک آبجکت و تنظیم پارامترها آغاز می کنیم.

        1. آبجکتی که مایلیم دچار انفجار شود را ایجاد می نماییم.

        2. یک PArray ایجاد می کنیم و از Pick Object برای تخصیص آبجکت برای منفجرشدن استفاده می کنیم.

        3. در بخش Basic Parameters، در گروه Viewport Display، گزینه Mesh را انتخاب می کنیم تا تکه ها در نماهای مکس به شکل آبجکت های مش نمایش داده شوند.

        4. در بخش Particle Generation مربوط به PArray، پارامترهای Speed و Divergence را به 0.0 تنظیم می نماییم. این کار باعث می شود که PArray نتواند ذرات را حرکت دهد، و به PBomb اجازه می دهد تا کار خود را به درستی انجام دهد.

        5. در بخش Particle Generation، پارامتر Life را طوری تنظیم می کنیم که تکه ها در طی کل انیمیشن ظاهر شوند.

        6. در بخش Particle Type، در گروه Particle Type، گزینه Object Fragments را انتخاب می کنیم. در گروه Object Fragment Controls، گزینه Number of Chunks را انتخاب می کنیم (تیک می زنیم)، و پارامتر Minimum را بسته افکتی که انتظار داریم، حدود 50 تنظیم می کنیم.

     اکنون یک particle bomb ایجاد می کنیم و آن را به particle array پیوند می دهیم.

        1. در پنل Space Warps، در دسته بندی Particle & Dynamics، بر روی دکمه PBomb کلیک می کنیم و در نمایی از مکس کلیک و درگ می کنیم تا آیکن PBomb ایجاد شود.

        2. از ابزار Bind to Space Warp استفاده می کنیم تا آیکن PArray را به آیکن PBomb پیوند دهیم (Bind نماییم).

        3. آیکن PBomb را انتخاب می کنیم و به پنل Modify می رویم.

        4. در گروه Explosion Paratmeters، پارامتر Blast Symmetry را به Spherical، پارامتر Start Time را 10، پارامتر Duration را 1، و پارامتر Strength را به 1.0 تنظیم می نماییم. و گزینه Linear را انتخاب می کنیم (در صورتی که در حال حاضر انتخاب نشده باشد).

        5. لغزنده زمان را بین فریم های 9 و 20 می کشیم تا افکت را مشاهده نماییم.

        6. به فریم 12 می رویم و تنظیمات را تغییر می دهیم. توجه کنید که افزایش Strength افکت انفجار در فریم جاری را گسترش می دهد. اگر ما Range را به مقدار کفایت کاهش دهیم، بمب در بخشی از آبجکت یا در کل آن بی تاثیر می شود (بسته به مکان استقرار آیکن PBomb). هر سه تنظیمات مربوط به Blast Symmetry را با مستقر کردن بمب در مرکز آبجکت آزمایش می کنیم و الگوهای مختلف را می بینیم.

        زمانی که به افکت دلخواه دست یافتیم، می توانیم به تنظیمات PArray بازگردیم، به قطعات چرخش یا ضخامت اضافه کنیم و از این دست تغییرات ایجاد نماییم و . . .


رابط کاربری

PBomb - وارپ بمب


   گروه Blast Symmetry

     این گزینه ها شکل، یا الگوی افکت را مشخص می کنند.

     Spherical
        نیرو وارپ به طرف بیرون آیکن PBomb متساتع می شود (در همه جهات).

     Cylindrical
        نیرو از محور مرکزی بمب، یا هسته آیکن استوانه ای به سمت بیرون متساتع می شود.

     Planer
        نیرو به شکل عمودی به سمت بالا و پایین متساتع می شود.

     Chaos
        نیرو برای هر ذره یا هر فریم متفاوت خواهد بود، افکتی مشابه حرکت براونی، با یک نرخ تغییر در جهت نیرو ایجاد می

شود. این گزینه تنها زمانی موثر است که پارامتر Duration، صفر (0) باشد.


   گروه Explosion Parameters

     Start Time
        تعداد فریمی که نیروهای انگیزشی در ابتدا در آن ها به ذرات تخصیص می یابند را تعیین می کند.

     Duration
        تعداد فریم هایی که نیروها در سراسر آن ها اختصاص می یابند را مشخص می کند. این مقدار باید نوعاً یک عدد کوچک، مثلاً مقادیری بین 0 تا 3 باشد.

     Strength
        شانس سرعت در امتداد بردار نیرو را تعیین می کند. افزایش Strength سرعتی که ذرات از آیکن بمب دور می شوند (در انفجار) را افزایش می دهد.

     Unlimited Range
        افکت های آیکن بمب همه ذرات موجود در صحنه را تحت تاثیر قرار می دهد. این گزینه تنظیمات Range را نادیده می گیرد.

     Linear
        نیروهای انگیزشی بین مقدار Strength حداکثر تا مقدار 0 در یک محدوده مشخص به شکل خطی دچار زوال می شوند.

     Exponential
        نیروهای انگیزشی بین مقدار Strength حداکثر تا مقدار 0 در یک محدوده مشخص به شکل توانی دچار زوال می شوند.

     Range
        حداکثر فاصله ای که آیکن PBomb در سراسر آن سیستم دره ای را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر Range به اندازه کفایت بزرگ باشد، تا تنها به بخشی از سیستم ذره ای دسترسی یابد، آنگاه بخشی از سیستم تحت تاثیر قرار می گیرد.


   گروه Explosion Parameters

     این گزینه ها بر نمایش دیداری از آیکن PBomb تاثیر می گذارند.

     Icon Size
        اندازه کلی آیکن PBomb را دستخوش تغییر می نماید.

     Range Indicator
        یک کره سیمی نمایش می دهد که نمایانگر حجم ذره ای است که بمب تحت تاثیر قرار می دهد. اگر ما از Unlimited Range استفاده کنیم، فعال کردن این گزینه، بی تاثیر خواهد بود.

در اینجا به پایان مقاله شماره 3 می رسیم. در مقاله آتی، دو وارپ دوست داشتنی و پرکاربرد با نام های Path Follow و
Gravity را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید . . .

مقاله 1، مقاله 2

لطفاً چند ثانیه وقت بگذارید و با کلیک بروی تبلیغات، ما را در ادامه کار همراهی نمایید.


استفاده از مطالب، تنها با ارائه منبع (3d2day.mihanblog.com) مانعی ندارد.


از ما حمایت کنیــــــــــــــــــــد
:: مرتبط با: آموزش 3ds max - رایگان , مقاله آموزشی رایگان ,
:: برچسب‌ها: آشنایی کامل با ابزارهای جلوه های ویژه در تری دی مکس , آموزش تری دی اس مکس (3 دی مکس) , space warp ها در تری دی اس مکس , آموزش تری دی اس مکس (3 دی اس مکس) از مبتدی تا پیشرفته , روش کار با وارپ ها در تری دی اس مکس - کار با تری دی مکس - روش استفاده از تری دی مکس برای ایجاد جلوه های ویژه دیداری , What is Drag Space Warp - What is PBomb Space Warp - In 3d studio Max , آموزش رایگان تری دی مکس - آموزش تری دی مکس (3ds Max free) ,
ن : HSN ZDN
ت : شنبه 22 شهریور 1393
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
تبلیغات